ÁSZF
  • Register
A kosár üres

Bankszámlaszám: 117440032121035200000000

Vásárlási feltételek, jogi nyilatkozat és általános szerződési feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.
A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a szolgáltató weblapján (http://nailmail.hu/) történő jogviszonyokra terjed ki. Termék rendelés a http://nailmail.hu/ oldalon történik.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://nailmail.hu/aszf

1. A szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: nailmail.hu weboldal, Ruzsilla Arabella egyéni vállakozó
A szolgáltató székhelye és egyben panaszügyintézés helye: 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 13/4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószáma: 67750898-1-35
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: SZ.- SZ.- B. Megyei Cégbíróság
Mobil: 06-30-470-18-27
A szerződés nyelve: magyar vagy angol
A tárhely-szolgáltató neve, telefonszáma, címe, e-mail címe:
MediaCenter Hungary Kft., 76/506-618, 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötése nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2016. október első napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépése előtt tizenegy nappal a weboldalakon közzéteszi. A felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház, webshop weboldalaira, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, kérjük, ne használja az oldalainkat, mert nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A szolgáltató előzetesen hozzájárul azon adatok átmeneti letöltéséhez, tárolásához, amelyek az áruk megrendeléséhez szükségesek és ehhez az oldal legális lehetőséget kínál fel, pl.: kosártartalom letöltése, termékek nyomtatási képe, letölthető háttéranyagok stb.

2.5. A felek között elektronikus úton ill. írásban, faxon létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

2.6. A szerződés dokumentumai: a vevő vételi ajánlata (rendelés) és a szolgáltató visszaigazolása. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

2.7. A vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a rendelést a visszaigazolása után a kiszállítjuk! Erre a tényre a rendelés véglegesítésekor külön felhívjuk a vevőink figyelmét. „A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.” [2013. évi V. tv. 6:58. § (1) bek.]

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. A felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett további tájékoztatók feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásokat.

3.3. A szolgáltatót a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek köre

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

4.2. A webshopban szolgáltató részletesen feltünteti, megjeleníti a
- termék nevét (egyéb azonosításra szolgáló paramétereit),
- termék márkáját,
- termék leírását, fontosabb adatait, jellemző tulajdonságait,
- a termékek fotóját (fotóit),
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5. A termékek ára

A megjelenített árak forintban vagy euróban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
A termékek számlázása automatikusan a kosárba rakáskor megjelenő áron történik, amely már tartalmazza kapott vagy akciós kedvezményeket.
Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

5. A rendelés menete

5.1. A felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba megkezdheti a vásárlást.

5.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 2. § v) pontjában foglaltak szerinti fogyasztónak minősül a felhasználó.

5.3. A felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.4. A felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

5.5. Kosár tartalmát a „megrendelés” gombra kattintva rendelheti meg.

5.6. A felhasználó kiválasztja a szállítási módot, megadja az átvételi címet, fizetési módot és számlázási címet.

5.7. Szállítási költség:
Magyarországi szállítási cím esetén 15.000 forintos rendelési érték alatt 1490 forint, 15.000 forintot meghaladó rendelési érték esetén ingyenes.

Magyarországon kívüli szállítási cím esetén 150 euró alatti rendelés esetén 10 euró, 150 eurós rendelési érték fölött ingyenes.
Figyelem! A megrendelés véglegesítésével Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik!

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt vissza tud lépni javítani a bevitt adatokat.

5.9. A megrendelés elküldését követően e-mail-ben a felhasználó visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása hétköznap, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül van, amennyiben a szolgáltató és a felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg másban, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.4. A szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

7. Az elállás joga

7.1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó, vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.2. A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta át ennek a költségnek a viselését.

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.6. A szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a felhasználó részére, beleértve a termék vevőhöz történő kiszállításának a díját is.

8.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.7. A felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a szolgáltató címen leadni.

7.8. A fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.9. A felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t, és ez a 14 napos időszak letelte előtt megtörténik.

7.10. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.11. A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.12. A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.13. Amennyiben a felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a felhasználó a szolgáltató részére.

7.14. A felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a felhasználót terheli!
A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a szolgáltató a termék vételárát és a termék vevőhöz történő kiszállításának a díját is.

7.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.17. A felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti a szolgáltatót a jelen szabályzatban található elérhetőségeken.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. A szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a szolgáltató a megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így a szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a megrendelő számára felismerhetőek voltak.

8.3. A szavatossági jog érvényesítésére a felhasználó a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a felhasználó az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

8.4. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a a szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a felhasználó tudomására jutnak, a felhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

8.5. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a felhasználó köteles bemutatni a szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a felhasználó elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

8.6. A szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Kellékszavatosság

8.7. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó kellékszavatossági igényét?

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.12. Milyen esetben élhet a felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.13. Milyen jogok illetik meg a felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.15. Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

8.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

8.18. Milyen esetben élhet a felhasználó a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.19. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.20. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.21. A szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. A Nailmail célja az, hogy minden rendelt termékkel boldoggá tegye a vásárlót. Amennyiben a felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alább közölt elérhetőségeken.

11.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Főosztályvezető-helyettes: dr. Bakó Zsolt
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat:
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00
11.6. A szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

11.7. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

11.1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.3. A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Szerzői jogok

12.1. Tilos a nailmail.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A nailmail.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a nailmail.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a nailmail.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
14. Adatvédelem

A portál üzemeltetője az oldal használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. A webáruház üzemeltetője a számlázási és szállítási adatokat bizalmasan és titkosan kezeli, nem szolgáltatja ki, csak a webáruház működéséhez használja. A vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában megengedett a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen tájékoztatás küldése akciókról és újdonságokról.

A vonatkozó törvények: 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. Törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Adatkezelők vagyunk, az adatokat 10 éven keresztül kezeljük.

A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

Az oldalon és a webáruházban található összes adat, információ és a oldalak design-ja, felépítése a lapon látható formában a honlap üzemeltetőjének, tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat.

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, békésen rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, azt a Nyíregyházi Bíróságon (Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 86., Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2., Központi telefonszám: +36-42/523-800, Telefax: +36-42/410-039 E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) rendezik.

Nyíregyháza, 2016. szeptember 22.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Nailmail.hu, Ruzsilla Arabella egyéni vállalkozó
Cím: 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 13/4.
Telefon: 06-30-820-65-17
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 1


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 2


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő

 

Előrendelés

Az előrendelhető termékek megrendelése előrendelésenek minősül, a rendelést feldolgozzuk, de csak az első szállítmány megérkezése után küldjük ki. Ha a rendelésed készleten lévő lakkot is tartalmaz, azt is az előrendelt lakkal együtt továbbítjuk neked. Amennyiben a nem előrendelt lakkokat hamarabb szeretnéd megkapni, kérjük adj le külön rendelést.

Akciók, hírek, újdonságok? Iratkozz fel!

A legfrissebb híreket itt találod:

Facebook   Google+   Twitter